2012-11-21 Miami - White Martini @ Mova - Denis Largeron Photography

© Denis Largeron Photographie