2012-11-25 Miami - White Muscle Beach - Denis Largeron Photography

© Denis Largeron Photographie