2014-07-20 San Diego - 1 Zoo Party @ SD Zoo - Denis Largeron Photography

© Denis Largeron Photographie